بهینه سازی دیگ بخار

معرفی خدمات

هر سیستم مرتبط با آب نیاز به محصولاتی دارد که بسته به کیفیت آب ورودی، متالورژی سیستم و پارامترهای فرآیند، سفارشی می شوند.با استفاده از اطلاعات پردازش ما و محصولات بهینه سازآب با کیفیت بالا، نه تنها شما می توانید مصرف مواد شیمیایی غیر ضروری اضافی را قطع کرده بلکه از سیستم خود در مقابل رسوب , خوردگی, ته نشینی و دیگر مشکلات …. محافظت نمایید.

معرفی محصولات

  • پایدار کننده سختی جهت جلوکیری از رسوب
  • انواع جاذب اکسیژن جهت جلوگیری کننده از خوردگی
  • پراکننده کننده جهت جلوگیری از ته نشینی
  • آمین های خنثی کننده جهت جلوگیری از خطوط بخار و کندانس برگشتی
  • آمین های پوشش دهنده جهت جلوگیری از خطوط بخار و کندانس